CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 3AE
Hệ thống nhà hàng

Nhà hàng Pepper's Pizza Cát Dài

12/03/2018 09:12:14

Địa chỉ: Pepper’s Pizza - 61 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

Điện Thoại:  02253.787.636
Website: pepperpizza.vn

Facebook: facebook.com/PepperPizza.HP

Thời gian làm việc:

Tất cả các ngày từ 8h30 – 22h30

© 2017 3AE Group
Chính sách bán hàng