CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 3AE
Hệ thống nhà hàng

Nhà hàng Pepper's Pizza Trần Nguyên Hãn

12/03/2018 09:13:20

Địa chỉ: Pepper's Pizza 120 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại : 02253.835.115

Website: pepperpizza.vn

Facebook: facebook.com/PepperPizza.HP

Thời gian làm việc:

Tất cả các ngày: 8h30 - 22h30

© 2017 3AE Group
Chính sách bán hàng