CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 3AE

HP3 BUFFET LẨU – ĂN LÀ PHÊ

Địa chỉ: 17 LK6C Nguyễn Văn Lộc - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại : 024.3 2000085 - 024.3 2007669

SÁNG : 10:00 - 14:00
CHIỀU: 17:00 - 22:00

Góc Ẩm thực

© 2017 3AE Group
Chính sách bán hàng