CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 3AE

The story of 3AE Group

22 tháng 12 năm 2017
3AE Group is a pioneer in restaurant business in Hai Phong city with 12 restaurants belonging to 7 franchise chains: TexGrill, HP3 Home Cook, Singapore Chicken Rice, HP3BBQ, Bulgogi.
© 2017 3AE Group
Chính sách bán hàng
1
Bạn cần hỗ trợ?